Posted in Internet

Internet – wyższy stopień rozpowszechniania treści

Sieć – wyższy szczebel rozpowszechniania treści