Posted in Biznes

Graficzna identyfikacja firmy

Składniki wizualnej identyfikacji firmy są jednym z podstawowych elementów budowania marki.