Posted in Uncategorized

Terapia falą akustyczną

Źródła wywoływania fal uderzeniowych obejmują metody elektrohydrauliczne, elektromagnetyczne i piezoelektryczne. Fala uderzeniowa w ortopedii służy do indukcji reperacji oraz naprawie…