Posted in Miejsca Miejsca,Turystyka

Śląsk i jego turystyczny potencjał

Czy teren Górnego Śląska może zdobyć uznanie krajoznawców? Czy wycieczki po tym regionie mogą stać się popularnym sposobem spędzania wolnego…