Planujesz budowę domu jednorodzinnego? Znajdź dobrego kierownika budowy.

kierownik budowy

Realizacja budowy domu jednorodzinnego to bardzo złożony proces. Bardzo często zatrudnionych jest kilka firm. Może zdarzyć się sytuacja że trzeba daną firmę budowlaną wymienić na inną.

Kontrola wykonywanych robót budowlanych należy do kierownika budowy. Prawo wymaga by przy budowie był zatrudniony kierownik budowy. Dokonuje on zatwierdzenia kolejnych etapów budowy.

Firma budowlana Bydgoszcz

Rolą kierownika budowy jest wykrywanie nieprawidłowości w wykonanych pracach budowlanych. Swoim podpisem lub podpisami zaświadcza on że dany etap jest zrealizowany prawidłowo, zarówno jeżeli chodzi o zgodność z prawem budowlanym ale też z zasadami bezpieczeństwa a także sztuki budowlanej. Czyli w naszym interesie jest by wykonał on swoje obowiązki należycie.

Author: admin