Do czego ma prawo (i do czego nie ma prawa) ochroniarz?

Należy z całą mocą podkreślić, że ochroniarz nie ma prawa przeszukiwać nam rzeczy (a szczególnie osobiście). Nie ma również prawa nas przesłuchiwać. Takie czynności może przeprowadzić jedynie policja. Ochroniarz, nie ma też prawa do zatrzymywania wyrywkowo wybranych klientów oraz żądania okazania ich zakupów. Natomiast może nas zatrzymać i poprosić o wyjaśnienia lub na przykład o pokazanie torby, reklamówki wyłącznie wtedy, kiedy ma co do nas uzasadnione podejrzenia – takim dobrym przykładem jest to, kiedy wychodzimy ze sklepu zapiszczy bramka. Warto pamiętać o tym, że na pokazanie zawartości torby możemy się zgodzić lub nie. W przypadku kiedy się zgodzimy na takie pokazanie zawartości, musimy mieć wtedy zapewnione odpowiednie warunki – okazanie zawartości torebki powinno odbyć się w osobnym, najlepiej monitorowanym pomieszczeniu. Chyba, że my samy podejmiemy decyzję, że pokażemy co mamy w torbie od razu przy bramce. Natomiast w przypadku kiedy się nie zgodzimy na pokazanie zwartości torebki, a ochroniarz podejrzewa kradzież, wtedy powinien wezwać policję. I dopiero ona (co z całą mocą należy podkreślić) ma prawo przejrzeć rzeczy.

https://testy-do-policji.pl/

Author: admin