Przepis prawny, a norma prawna

Przepisem prawnym jest wyodrębniona jednostka tekstu w ujęciu gramatycznym aktu normatywnego. Przepis prawny jest więc częścią techniczną aktu udzieloną przez ustawodawcę jako artykuł, paragraf, punkt czy podpunkt.
Jest on podstawowym zapisem ustawy lub rozporządzenia. Może występować w formie artykułu, punktu, podpunktu, ustępu czy paragrafu.
Nasze prawodawstwo wyróżnia 3 przepisy :

*nakazujące
*zakazujące
*uprawniające

Przepisy względnie obowiązujące ( dyspozytywne) dają stroną określonego stosunku prawnego możliwość wyboru w zakresie kształtowania tego stosunku, czyli wyboru własnego zachowania i wzajemnych stosunków prawnych.

Przepisy bezwzględnie obowiązujące (imperatywne) wyrażają swoisty nakaz określonego zachowania, czyli eliminują wszelkie inne możliwości zachowania się w pewnej sytuacji i wskazują tylko jedno właściwe.

Natomiast norma prawna jest ściśle związana z przepisami prawa bowiem z niego wynika, choć nie zawsze jest w nim zapisana wprost.
Czyli normą prawną jest zasada zachowania powstała na podstawie przepisów prawnych przez ustawodawcę.
Norma prawna składa się z hipotezy, dyspozycji oraz sankcji.

Ochrona majątku Czeladź

Author: admin